Firmy ve skupině

Filial Lavimont Brno, a.s. v Moskvě

pobočka Lavimont Brno, a.s.
Moskva, 1. Tverskaja-Jamskaja ul. 23/1, 125 047, Rusko

Ředitel filialu – Kirillov Aleksey Viktorovich
info@lavimont.cz

S ohledem na rostoucí potřeby trhu ve východní Evropě, za účelem komplexních realizací projektů na klíč, byla námi v roce 2008 založena dceřina společnost v Ruské federaci, filiálka "LAVIMONT BRNO" a.s.
Nyní,  filiálka "LAVIMONT BRNO" a.s. působí na ruském trhu jako  samostatná jednotka. Základem pro realizaci ambiciózních projektů pro nás jsou silné materiálně technické zázemí a bohaté zkušenosti a znalosti našich kvalifikovaných specialistů. Od prvního ledna 2010 je filiálka "LAVIMONT BRNO" a.s. členem SRO Nekomerčního partnerství společenství stavítelu Republiky Komi, s ohledem na tuto skutečnost máme  příslušný certifikát opravňující k provádění stavebních a instalačních prací v Ruské federaci, a to včetně Generálního dodavatele viz.příloha certifikáty. Odborní specialisté naší organizace pracovali narealizace řady projektů v Ruské federaci, Běloruské republiky, Estonska a Tádžikistánu. Více informací orealizovaných projektech naleznete v sekci realizované projekty.


Lavimont Design

LAVIMONT-DESIGN, spol. s r.o.
M.Steyskalova 10, CZ 616 00 Brno

Hlavní provozovna: Okružní 875/19a, CZ 638 00  Brno

Ředitel – Ing.Jiří Hadaš
tel. +420 532 149 932
fax +420 532 149 933
mobil +420 602 720 332
jhadas@lavides.cz

Projekční dokumentace

 • Úvodní a prováděcí projekty pro chemii a energetiku vč. zpracování izometrických výkresů potrubních systémů
 • Projektové studie a záměry
 • Projekty vytápění průmyslových a dílenských prostorů a jiných objektů
 • Montážní projekty zvedání a manipulace
 • Statické, pevnostní a tepelné výpočty

Výrobní dokumentace

 • Aparáty pro chemický a energetický průmysl vč. jaderné energetiky (nádrže procesní, uskladňovací, tlakové i netlakové výměníky vč. návrhu na základě zadaných parametrů, kolony, filtry, vakuové pece, atd.)
 • Potrubí pro chemii a energetiku
 • Ostatní strojních zařízení, ocelové konstrukce
 • Zvedací a transportní zařízení

Dokumentace včetně výpočtů je zpracována dle ČSN, EN, DIN, ASME popř. GOST


Lavimont Modelárna

Lavimont Modelárna, spol. s r.o.
Olomoucká 3419/7, 618 00 Brno

Ředitel – David Skala
tel. 728 551 999
skala@lavmod.cz

Výrobní program

 • výroba dřevěných modelových zařízení pro kusovou i sériovou výrobu z řeziva i plošných materiálů, pro výrobu odlitků z litiny, oceli a hliníku
 • výroba pryskyřičných modelových zařízení pro sériovou výrobu a více namáhané modely
 • výroba modelových zařízení vyrobených kombinací různých druhů materiálů (i kov) dle případných požadavků zákazníka
 • výroba modelových zařízení z polystyrenu
 • modelová zařízení vyrobená laminováním
 • opravy a poradenský servis modelových zařízení
 • formy na laminování
 • makety pro kopírování
 • formy pro různé druhy uplatnění ve výrobě
 • truhlářské a stolařské výrobky na zakázku
 • frézařské a soustružnické opracování dřeva, velikost modelů: od nejmenších modelů až po rozměry o délce 7 m, šířce 5 m (případně 4,5 m v průměru)

Na základě projektu rozvoje výroby byla firmě Lavimont-modelárna přidělena dotace na nákup pěti osé CNC frézky. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předkládaný projekt je zaměřen na modernizaci výrobního procesu společnosti, posílení již zavedeného způsobu výroby s využitím CNC strojů a rozšíření výroby o možnost obrábět materiály, které dosavadní technologie neumožňuje. Hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost a udržet krok s vývojovým trendem v oblasti CNC obrábění. Realizace projektu je stanovena od 18.1.2016 do 31.12.2016