Projektování

Zpracování projektové dokumentace ve všech stupních, studie, dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a realizační dokumentace.

  • Zpracování studie
  • Zpracování komplexní dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (DUR) nebo o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
  • Zpracování komplexní dokumentace pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební povolení (DSP), změněn stavby před dokončením
  • Zpracování komplexní dokumentace pro zadání stavby (DZS)
  • Zpracování komplexní dokumentace pro provádění stavby (DPS)
  • Zpracování komplexní dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
  • Zpracování rozpočtů staveb (RTS)