Engineering

  • Zajištění povolení o umístění stavby (UR) včetně zajištění veškerých potřebných stanovisek a rozhodnutí
  • Zajištění stavebního povolení (SP) včetně zajištění veškerých potřebných stanovisek a rozhodnutí
  • Zajištění povolení bouracích prací včetně zajištění veškerých potřebných stanovisek a rozhodnutí
  • Autorský dozor investora (ADI)
  • Technický dozor investora (TDI)
  • Řízení a zajištění kolaudace stavby