Kontakt

LAVIMONT POWER, s.r.o.
Příkop 838/6
602 00 Brno
Czech Republic

Adresa pro doručování písemností:
Sochorova 3221/1
616 00 Brno

e-mail: power@lavimont.cz
web:    www.lavimont.cz

IČ 04228961| DIČ CZ04228961
OR Krajský soud v Brně oddíl C 88885
UniCredit Bank Czech republic and Slovakia, a.s.: 2111860790/2700


Ředitel společnosti: Ing. Martin Vimr, martinvimr@lavimont.cz , tel:   (+420) 607 664 828