Lavimont-modelárna, s.r.o. vznikla v roce 2001 jako následník modelárny První brněnské strojírny a pokračuje v jejím výrobním programu, což jsou kompletní modelová zařízení pro formování do písku. V současné době máme 25 zaměstnanců z toho 18 výrobních dělníků. S nástupem CNC technologií došlo i v naší modelárně k modernizaci a nákupu nových strojů. V roce 2007 bylo instalováno první pěti osé obráběcí centrum a v roce 2016 druhé. Díky tomu vyhovíme náročným rozměrovým požadavkům zákazníků jak tuzemským, tak zahraničním.

Modelová zařízení vyrábíme dle požadavků zákazníků a norem EN12890 z masivního dřeva (bor, olše, javor), plošných materiálů (multiplex), licích pryskyřic, umělého dřeva, nebo polystyrenu pro jednorázové použití. Rozměry modelů mohou být až 3500x3500x7000mm.

Pracujeme s 3D daty obvyklých formátů (x_t, IGS, STEP), nebo je vytváříme dle výkresů dodaných zákazníkem. Ke tvorbě vlastních a úpravám dodaných dat používáme osvědčený SolidWorks.

Na základě projektu rozvoje výroby byla firmě Lavimont-modelárna přidělena dotace na nákup pěti osé CNC frézky. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předkládaný projekt je zaměřen na modernizaci výrobního procesu společnosti, posílení již zavedeného způsobu výroby s využitím CNC strojů a rozšíření výroby o možnost obrábět materiály, které dosavadní technologie neumožňuje. Hlavním cílem je zvýšit konkurenceschopnost a udržet krok s vývojovým trendem v oblasti CNC obrábění. Realizace projektu byla stanovena od 18.1.2016 do 31.12.2016.